Cookiebeleid en privacy statement Panel Online

Inleiding 

Wij bieden verschillende diensten aan op onze website. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op ons rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens door u zijn aangeleverd. 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Persoonsgegevens en/of uw contactgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s. Contactgegevens; dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, werkadres of zakelijke e-mailadres. Deze persoonsgegevens en contactgegevens worden NIET zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;
1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak: 
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
2. Toestemming: 
We vragen eerst uw toestemming alvorens we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb u recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via contact@Panel Online.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser

Klikgedrag en Cookies

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek aan onze website. Dit gebeurt door het gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden nimmer gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. 

Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari op smart phone
Safari op Mac

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op ons via het contactformulier op de contactpagina.